• Kontaktpersoner
  Leder Pål W, Martinussen
  tlf. 915 76 923
  e-post: paalwm@gmail.com

 • Sekr. Kirsten Tennes
  e-post: kirstin.tennes@gmail.com

  Kasserer Egil Hansen
  Tlf. 971 77 597
  e-post: egihan2@online.no

 • Turmarsj er en sport som passer alle aldersgrupper. I Norge finnes det et stort antall marsjklubber som står for arrangementene på lokalt nivå, alle disse klubber er tilsluttet Norges Turmarsjforbund.
  Marsjene er ikke arrangert som konkurranse, derfor kan alle benytte den ønskete tid. Etter fullført marsj er det anledning til å få registrert antall km. og antall turer som er gått.
  Deltakeravgiften varierer fra kr 20,- for kun IVV til i overkant av kr. 60,- dersom også medalje for gjennomført marsj.

 • Medlemspleie

  Det arrangeres medlemsmøter og sosiale sammenkomster flere ganger i året.
  Andre aktiviteter som fellesturer til andre steder hvor det arrangeres marsjer skjer med jevne mellomrom.
  Flere av våre medlemmer deltar også aktivt i marsjer i andre deler av landet og på internasjonalt nivå